Clear Language Setting

Хөтөч доторх PDF хэрэгсэл

Вэб хөтөч дээрээ файлуудаа боловсруулах боломжтой уугуул PDF хэрэгслүүд. Бид таны файлуудыг хэзээ ч интернетэд байршуулдаггүй.

PDF нэгтгэх

PDF файлуудаа нэг PDF файл болгон нэгтгэх.

PDF нэгтгэх >>

PDF хуудсыг сонгох

PDF файлыг орон нутгийн хэмжээнд сонгоно уу.

PDF хуудсыг сонгох >>

PDF зураг авах

Өөрийн PDF файлуудаас зураг / дүрсийг гаргаж авах.

PDF зураг авах >>

PDF to HTML

PDF файлаа орон нутгийн хэмжээнд HTML формат руу хөрвүүлэх.

PDF to HTML >>

PDF хуудсыг тусад нь

PDF файлуудыг орон нутгийн хэмжээнд нэг хуудсанд тусгаарлана уу.

PDF хуудсыг тусад нь >>

PDF Текстийг задлах

Өөрийн PDF файлуудаас текстийг задлах.

PDF Текстийг задлах >>