Clear Language Setting

ब्राउझरच्या आत पीडीएफ साधने

नेटिव्ह पीडीएफ टूल्स जे आपल्या ब्राउझरमध्ये आपल्या फायलींवर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया करू शकतात. आम्ही आपल्या फायली कधीही इंटरनेटवर अपलोड करत नाही.

पीडीएफ विलीनीकरण

आपल्या पीडीएफ फायली स्थानिकरित्या एका पीडीएफ फाइलमध्ये विलीन करा.

पीडीएफ विलीनीकरण >>

पीडीएफ निवडा पृष्ठे

स्थानिकरित्या पीडीएफ फाईलमधून पृष्ठे निवडा.

पीडीएफ निवडा पृष्ठे >>

पीडीएफ प्रतिमा काढा

आपल्या पीडीएफ फायलीवरून स्थानिकरित्या प्रतिमा / चिन्ह काढा.

पीडीएफ प्रतिमा काढा >>

पीडीएफ ते एचटीएमएल

आपल्या पीडीएफ फाइलचे स्थानिक स्वरूपात HTML स्वरूपात रूपांतर करा.

पीडीएफ ते एचटीएमएल >>

पृष्ठानुसार स्वतंत्र करा

पीडीएफ फायली स्थानिक पातळीवर एका पृष्ठांवर विभक्त करा.

पृष्ठानुसार स्वतंत्र करा >>

पीडीएफ मजकूर काढा

स्थानिकरित्या आपल्या पीडीएफ फायलींमधून मजकूर काढा.

पीडीएफ मजकूर काढा >>